Ilona Linarte-Ruža, Dace Pudāne

Līdzīgie kodi

Viņas līdzinās daudzās lietās, īpašībās, attieksmēs, vērtībās, saskarē, uztverē… Šo uzskaitījumu virkni varētu turpināt, runājot par divām atšķirīgām, taču līdzīgām personībām Latvijas tekstilmākslā un mākslas izglītībā – Ilonu Linarti-Ružu un Daci Pudāni.

Dvīņu māsas Ilona un Dace dzimušas 1962. gada 22. augustā Silvas Veronikas Linartes un Leonarda Linarta ģimenē, pārņemot un savā dzīvē piekopjot vecāku dotās un iemācītās vērtības, kas pielietojamas saskarsmē ar citiem un esot saskaņā ar sevi. Abas māsas absolvējušas Latvijas mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu, aktīvi piedalās mākslas izstādēs un caur mākslas pedagoga darbu nodrošina mākslas procesu nepārtrauktību.

Tīra kompozīcija, minimālisms krāsās un ģeometrisks ritms ir raksturlielumi tekstīliju kompozīcijās, kuras veido Ilona Linarte-Ruža un Dace Pudāne. Vieglums un uzreiz neizprotama noskaņa caurstrāvo dažādu toņu pelēkas ritma līnijas un laukumus, atsaucoties uz melanholiju, mieru un nosvērtību, – tās ir arī īpašības, kas spilgti raksturo mākslinieces kā personības. Kā mazi un spilgti krāsu uzplaiksnījumi vieglas dzirksteles kā akcenti kompozīcijām dod atraušanos no daudzveidīgi pelēkā.

Ne jau pelēkais vien padara mākslinieču kodus līdzīgus, tie ir gēni, tā ir ģimene, tā ir mīlestība uz mākslu un mākslas izglītības procesiem, tā ir nesavtīga sevis atdošana visam, kas veido nākotnes mākslu reģionā un valstī kopumā.

Māris Čačka