GALS & SĀKUMS. TURPINĀJUMS

Ieva Jurjāne


Kamēr mūžīgās jaunības kults rada ilūziju par apturētu laiku, ikviena domājoša cilvēka apziņu periodiski satricina atgādinājums par laika nepielūdzamo ritējumu. Cilvēks kā indivīds un personība ir piesaistīts savam laikam. Dabas nemitīga cikliska atjaunošanās pavada cilvēka mūžu kā paralēla dzīve, ko var pamanīt dzimstam kā pumpuru vai mirstam kā putnu. Šī izstāde ir apzināta satikšanās telpa ar Aizejošo un Atnākošo.

Latvijas valsts pirmās simtgades cilvēki – 90 līdz 100 gadus piedzīvojušie laikmeta liecinieki – pastāv mums blakus publiski gandrīz neredzami. Taču nereti izrādās, ka uzietie “simtgadnieki” ir personības, kuru vitalitāte un enerģija, šķiet, pārspēj matērijas noteiktās robežas. Iespējams, šo cilvēku daba un dzīve ietver kādu noslēpumu, ko var atklāt kopā pavadīts laiks. Indivīds un unikalitāte Ievu Jurjāni interesē kā nemirstīgas, universālas un nepārejošas vērtības.

Pilna auguma sirmgalvju portreti ir gleznoti no dabas lielformāta akvareļos ilglaicīgās studijās. Darba process ir aktīva mijiedarbība un raisa savstarpēju uzticēšanos. Seansu gaitā ierakstītās audio intervijas atlasītā, koncentrētā veidā tiek atskaņotas arī izstādē. Portretu varoņi dalās svarīgās personīgās dzīves epizodēs. Apzinoties vēsturi, šie cilvēki neizbēgami bijuši saistīti ar ievērojamiem un sarežģītiem laikmeta griežiem.

Acīmredzamā kontrastā paralēli tiek dokumentēti pilna auguma portreti bērniem, kuru mūžs skaitāms mēnešos. Sīkās ķermeņu aprises apliecina dzīvības trauslumu, vienlaicīgi katra indivīda izpausmes intensitāte demonstrē topošas personības klātbūtni, kas nākotnē piepildīs sava vārda un laika telpu ar saturu.

Daba nereti palīdz cilvēkam formulēt apjēgas centienus. Domātājs ievēro pumpurā apslēptu lielumu un kritušā putnā apturētu bezgalību. Gleznotājs glezno domu.

Izstādes nosaukumā ir neslēpta atsauce uz Raiņa dzejas krājumu “Gals un sākums”, par kura ievaddaļu “Atjēgšana” viņš saka: “Cilvēks atjēdz, apzinās nepieciešamību meklēt savas esības jēgu.”

Mākslinieks ir vērotājs un vidutājs. Katrā cilvēkā dziļi krustojas viņa telpa un laiks. Lieli jautājumi ir arī ļoti personīgi. GALS & SĀKUMS kļūst TURPINĀJUMS, jo aizsniegšanās apvārsnis ir bezgalīgs.

Ieva Jurjāne


Ieva Jurjāne ir gleznotāja, ilustratore, operas un teātra scenogrāfe, kostīmu un filmu māksliniece. Darbojas paralēli šajās jomās kopš Latvijas Mākslas akadēmijas beigšanas (mākslas maģistra grāds 1996. gadā).

Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā papildina un turpina mākslinieces vērienīgo skati, kas bija redzama Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 2018. / 2019. gadu mijā.


Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība, SIA “AttēlsR”, SIA “Posmaster”

Izstādes kuratore: Ieva Kalnača

Īpašs paldies: Andrejs Birums, Filips Kļaviņš, Eduards Liniņš, Edmunds Račinskis, Raitis Upens, Arvils Vilkaušs