EIROPAS GOBELĒNU FORUMS

Mēs esam lepni un gandarīti stādīt priekšā un svinēt piekto Eiropas gobelēnu izstādi ARTAPESTRY5 – laikmetīgu gobelēnu ekspozīciju no 12 Eiropas valstīm.

Mēs lepojamies ar to, ka salīdzinoši īsā laikā Eiropas Gobelēnu forumam (EGF) ir izdevies radīt veiksmīgu platformu Eiropas gobelēnmāksliniekiem un ieņemt stabilu vietu uz starptautiskās gobelēnu mākslas skatuves. 2001. gadā virkne tālredzīgu gobelēnu audēju sapņoja veicināt un uzlabot gobelēnu mākslas statusu Eiropā un palīdzēt tai atgūt savas pozīcijas kā rosinošai mākslas formai. Pēdējo 20 gadu laikā EGF ir guvis vērtīgu pieredzi darbā ar māksliniekiem, kuratoriem un ekspertiem.

  1. gada 6. janvārī mēs atklājām ARTAPESTRY5 izstādi Silkeborgas kūrmājas mākslas centrā Dānijā, kam sekoja izstādes Ronebijas kultūras centrā Zviedrijā, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā Latvijā un Aradas mākslas muzejā Rumānijā. Ikvienas ARTPESTRY izstādes pamatā ir rūpīga mākslas darbu atlase. To veic starptautiska žūrija, kuru veido dažādu jomu eksperti. Šoreiz grupā bija trīs eksperti – profesore Lidija Čozaja (Polija), tekstilmāksliniece Linda Grīna (Skotija) un mākslas vēsturniece Velta Raudzepa (Latvija).

Žūrija tikās Dānijas mākslas darbnīcā „Gammel Dok” atjaunotā noliktavas ēkā Kopenhāgenā, lai trīs dienu garumā kaismīgā un vērtīgā diskusijā izvērtētu iesniegtos laikmetīgos gobelēnus.

Žūrija atzina par iespaidīgu iesniegto darbu kvalitāti un dažādību. Kopumā tika iesniegti 38 mākslinieku 40 gobelēni. To spektrs bija ļoti plašs, sākot ar tradicionāli austiem darbiem līdz jaunajā žakarda tehnikā darinātiem. Par konkursa uzvarētāju un ARTAPESTRY5 izcilības balvas ieguvēju tika atzīts Pāvela Kilpinska darbs „Tērauds”.

Mūs pastāvīgi uztrauca jautājums – kā aptvert vēl vairāk valstu Eiropas dienvidos un austrumos? Šogad jautājumam ir atrasta atbilde. Elēna Ana Stoinesku vērsās EGF ar iniciatīvu atvest ARTAPESTRY5 uz Aradas pilsētu Rumānijā. Viņas degsme un auglīgā sadarbība ar Aradas mākslas muzeju ļāva panākt pirmās ARTAPESTRY5 izstādes eksponēšanu Rumānijā.

Māksliniece Elēna Ana Stoinesku:

„Plašas Eiropas gobelēnu izstādes rīkošana Aradas pilsētā ir sapņa un ilgstošas vēlmes piepildījums. Dažas lietas prasa lielas pūles un lielu dvēseles darbu, kā arī lielu uzcītību, lai atvērtu durvis cilvēkiem, kurus aizrauj skaistas lietas, tādas kā lieliskā un laikietilpīgā gobelēnmāksla. Šī izstāde būs iespēja savstarpēji iepazīties un aplūkot citam cita darbu, kā arī, ne mazāk svarīgi, labāk iepazīt pašiem sevi.

Aradas mākslas muzejs aicina jūs ar lielu mīlestību un saviļņojumu, bet arī ar lepnumu par spēju pirmoreiz uzņemt tik burvīgu izstādi. Pateicos visiem, kuri ir sekmējuši šo kultūras pasākumu.”

EGF ikdienā vada sekretariāts Kopenhāgenā un 10 rīcības komitejas locekļi, kas darbojas brīvprātīgi un ar lielu degsmi. Rīcības komiteja tiekas vidēji divas reizes gadā, lai apspriestu finansējuma jautājumus, kārtējo ARTAPESTRY tūri pa Eiropu, katalogu izdošanu, jaunas izstāžu vietas, kā arī virkni sensitīvu un delikātu jautājumu, piemēram, digitālos gobelēnus, kā rezultātā tika papildināti darbu atlases kritēriji:

„EGF galvenais mērķis ir popularizēt rokām austus gobelēnus, taču, lai sekmētu nozares inovācijas, žūrija var izraudzīties nelielu skaitu darbu (ne vairāk kā 10% no kopējā izstādes apjoma), kas darināti radniecīgās tehnikās, piemēram, žakarda stellēs. Visiem darbiem ir saistoši visi pārējie atlases kritēriji.”

Rīcības komiteja vēlas pateikties māksliniekiem par līdzdalību un par iedvesmojošajiem darbiem, kā arī par degsmi un savu kontaktu izmantošanu, meklējot jaunas izstāžu norises vietas. Mēs gribam pateikties visiem muzejiem, kas vēruši mums savas durvis un darījuši visu, lai iespējami labi izrādītu mūsu darbus publikai. Un visbeidzot paldies dažādajiem fondiem par grantiem, kas ir palīdzējuši finansēt mūsu katalogu izošanu.

Rīcības komitejas vārdā Anete Brusgārda