MAIGUMA ILŪZIJA

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra glezniecības kolekcijas izstāde

Sievietes dabai piedēvētais maigums, trauslums un pakļāvīgums arvien biežāk tiek dēvēts par subjektīvu skatījumu, uztveres maldu vai mītos balstītu patiesību. Mūsdienu sabiedrībā konstruētais sievietes tēls disonē ar iepriekš radītiem priekšstatiem un ietver sevī jaunas kvalitātes, rakursus un raksturus.
Bet vai maigums patiesi ir tikai ilūzija?
Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde “Maiguma ilūzija” ir slavinājums sievietei, mēģinājums atklāt un rādīt tās noslēpumaino būtību. Izmantojot dažādus mākslinieciskās izpausmes veidus, mākslas darbos atklājas individuālajā uztverē radītais sievietes tēls. Sieviete kā dabas objekts, ar miglas plīvuru apvīts veidols un metafiziska būtne izstādē skatāma Silvijas Šmidkenas (Latvija), Diānas Rudokienes (Lietuva), Oļega Bezjuka (Ukraina), Ivonnas Zavadskas (Polija) un Atsuhide Ito (Japāna) mākslas darbos.