ČETRAS IZSTĀDES – Vija Zariņa, Kaspars Zariņš, Paula Zariņa un Marta Zariņa-Ģelze (1987-2014)

“ČETRAS IZSTĀDES”

Vija Zariņa, Kaspars Zariņš, Paula Zariņa un Marta Zariņa-Ģelze (1987-2014)

Projektu ČETRAS IZSTĀDES veido četras atsevišķas personālizstādes. Mākslinieku biogrāfijas nepārprotami ir saistītas, jo viņi ir ģimenes locekļi, bet vienlaikus viņi ir pilnīgi patstāvīgi savos radošajos meklējumos. Tas arī uzskatāms par projekta lielāko izaicinājumu – gan ekspozīcijās, gan interpretācijās turēties drošā attāluma no ģimenes sentimenta, no Zariņu dzimtas sentimenta un pievērsties tikai mākslai. Vijas Zariņas “Portreti”, Kaspara Zariņa “Simptomi”, Paulas Zariņas “Apziņas” un Martas Zariņas-Ģelzes “Asaru kolekcija” ir patstāvīgi veidotas personālizstādes, katra ar savu, autora izvirzītu radošo uzdevumu un stāstu.

Rīkot ČETRAS IZSTĀDES Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, neliekoties zinis par Marka Rotko mākslu, likās nepareizi. Tāpēc katras izstādes apraksts sākas ar kādu Markam Rotko veltītu citātu. Tomēr uzreiz jāsaka: izstāde nebūt necenšas savienot četrus māksliniekus ar Marku Rotko, tās uzdevums nav pierādīt neesošas ietekmes. Mākslas mērķi katram ČETRU IZSTĀŽU autoram ir savi un individuāli, taču mākslu var apspriest salīdzinājumā un kontekstos. Nevis paņēmieni, tēmas un stili, bet mākslas metafizika jeb tās gars ir teritorija, kura mākslai ir kopīga neatkarīgi no autora individuālajiem mērķiem. Šajā teritorijā veidojas pārsteidzoši saskares punkti, kurus skatītājiem parāda ČETRAS IZSTĀDES.

ČETRĀS IZSTĀDĒS daudz kas apzīmējams ar vārdu “pirmoreiz” – Vija Zariņa pirmo reizi gleznojusi lielizmēra portretu sēriju ar konceptuālu pamatojumu, Kaspars Zariņš pirmo reizi ir atteicies no audekla un eļļas, viņš ir radījis darbus jaunā tehnikā – uz saplākšņa ar fleksi – un jaunā abstraktā stilā. Paulas Zariņas jaunās gleznas turpina viņas interesi par ainavu, bet pirmoreiz radošo uzdevumu centrā ir “tīra” ainavas metafizika. Šo projektu iekrāso arī neizsakāmas skumjas – Martas Zariņas-Ģelzes instalāciju “Asaru kolekcija” skatītājs redz konceptuāla izklāsta veidā, bet pati māksliniece no dzīves šķīrās pagājušā gada vasaras beigās. Jāpiebilst, ka Martas Zariņas-Ģelzes projekts visciešāk ir saistīts ar Marka Rotko mākslu, precīzāk – ar faktu, ka cilvēki pie Rotko gleznām raud.

Projekta ČETRAS IZSTĀDES dalībnieki ir no sirds pateicīgi Daugavpils Marka Rotko mākslas centram par iespēju un lielisko sadarbību. Liela pateicība SIA Antalis par atbalstu izstādes katalogiem. Sirsnīgs paldies Daigai Zvaigznei personīgi. Sirsnīgs paldies par atbalstu Georgam Turlajam un Lilitai Turlajai. Pateicība Ģirtam Vinniņam un Ievai Balodei par profesionālo palīdzību. Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu māksliniekiem.

Inga Šteimane, kuratore