NEPĀRTRAUKTA ODISEJA…

Basil Alkazzi (UK)

“Kā mākslinieks es izvēlos, tāpat kā daudzi citi pirms manis, kā daudzas būtnes pirms manis, iet pats savu ceļu, sev lemto ceļu, kurš apžilbina prātu un tā iekšējo redzes spēju; kura tēli vēl nav iedalīti noteiktās kategorijās. Bet vai tas vispār ir vajadzīgs? Apzīmējumi dala kategorijās un tādējādi ierobežo, apvalda, sasaista radošos spēkus, kas ir spara un dzīvības pārpilni: tie, kas atrodas ārpus jaunrades straumes, uzspiež šo skatupunktu citiem, un tas ir ļoti netaisnīgi.”

 

Basil Alkazzi, 2008

 

Basil Alkazzi (dzimis 1938. gadā Kuveitā) ir britu mākslinieks un vizuālās mākslas mecenāts, kurš šobrīd dzīvo Monako. Kopš 1973. gada regulāri izstāda savus darbus Londonā un ASV. Basil Alkazzi ir ražīgs mākslinieks ar nepārvaramu tieksmi gleznot. Pēdējā laikā radījis vairākas īsfilmas, kurās darbojies kā scenārija autors un režisors.

Basil Alkazzi gleznas ir piesātinātas ar mistisku gaismas izjūtu, turklāt viņš izmanto ļoti mūsdienīgu glezniecisko formu leksiku. Mākslinieka smalkās abstrakcijas peldina visuma jūrā ārkārtīgi dažādas formas. Tās pieņem abstrakcijas transcendentālās spējas. Basil Alkazzi mākslu mēdz raksturot kā glezniecību par garīgām un metafiziskām tēmām, tā galvenokārt attīstījusies pēdējo četrdesmit gadu laikā. Savās jaunākajās gleznās Basil Alkazzi turpina tiekties pēc spēcīgi izjustas vīzijas. Notiek dziļa meditācija par dabu, sasniedzot kodolu, kurā ļauties dabas jutekliskā un noslēpumainā Dzīvības spēka svinēšanai sajūtu pilnā pasaulē.

Izstādē “Basil Alkazzi – nepārtraukta odiseja…” līdzās pēdējo divpadsmit gadu laikā tapušiem mākslas darbiem izstādītas arī mākslinieka jaunākās gleznas, dāvājot plašāku skatījumu uz mākslinieka daiļradi, viņu saistošajām tēmām un māksliniecisko pēctecību. Guaša tehnikā risinātie darbi uz rokām darināta papīra papildina Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mākslas kolekciju kā dāsns ziedojums no paša mākslinieka.

Basil Alkazzi gleznas ir atrodamas vairāk nekā 35 muzeju un publiskajās kolekcijās ASV, Lielbritānijā, Izraēlā, Kuveitā, Polijā un Latvijā, tostarp Metropolitēna mākslas muzejā (ASV) un Karaliskajā mākslas koledžā (UK).

 

Tatjana Černova