Andris Zēgners GAISMĀ

Gaisma joprojām iedvesmo nebeidzamam izziņas procesam kā zinātnē, tā arī mākslā.

Ja cilvēks ceļotu ar gaismas ātrumu, viņš apsteigtu šīs zemes laiku. Fiziski tas šobrīd nav iespējams, bet ar mākslas starpniecību ceļojums jau ir sācies, apliecinot, ka Saule ir ne vien fiziskās enerģijas un mūsu eksistences pamats, bet arī radošās enerģijas avots.

Pasaule mūsdienās aizvien vairāk ir izslāpusi pēc gaismas šī vārda visdažādākajās nozīmēs – pēc gaismas ap mums un gaismas mūsos. Andris Zēgners savos darbos ir meklējis jaunus gaismas izpētes ceļus un nonācis pie novatoriskiem atklājumiem. Pirmo reizi šajā ciklā saskaramies ar fenomenu, ka gaisma ir nevis viens no mākslas darba komponentiem, bet vienīgā matērija, kas rada pašu mākslas darbu. Ilgstoši eksperimentējot ar saules gaismas spektru, autors mums atklāj līdz šim neiepazītas gaismas iespējas fotogrāfijā, iepazīstinot ar noslēpumainiem, pārsteidzoši daudzveidīgiem gaismas tēliem un ārpus vārdiem esošām emocionālām sajūtām par pārejošo un bezgalīgo, draudiem un glābiņu, trauslo un paliekošo, kustību un sastingumu. Var pat uzdrošināties teikt, ka šīs gaismas struktūras ir kā dievišķa (ja gribat, kosmiska) skaistuma uzplaiksnījumi mūsu acu priekšā, kuros iekodēts dzīvības kopējais pirmsākums.

 

Andris Zēgners ir viens no neparastākajiem savas paaudzes latviešu fotomāksliniekiem. Viņu interesē dažādu objektu un dabas elementu struktūras un faktūras – to izpēte un radoša transformācija. Strādājot ar platformāta analogo jeb filmas foto tehniku, viņš ir panācis neparastas telpiskuma un formas attiecības, radot spilgtas jēdzieniskas asociācijas. Mākslinieks savos darbos tiecas atklāt pilnīgi jaunu pasauli, kas apslēpta mums apkārt esošajā ierastajā vidē. Ar ciklu “Gaismā” autors ir veicis atklājumu, kam pasaulē vēl nav precedenta, un, iespējams, šī pieeja var kļūt par jaunu virzienu fotomākslā. Zīmīgi, ka tieši Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā Andra Zēgnera darbu cikls “Gaismā” sāk savu ceļu mākslas pasaulē.

 

Māris Čačka