AINAVA UN SPĒKS

“ Ainava un spēks ” ir ilgtermiņa projekts, pie kura es strādāju kopš 2007. gada. Tajā es risinu trīs tēmas: “Ne-vieta”, “Pēdas” un “Ainava un līnijas”. Visas šīs tēmas saplūst vienā projektā. Projekta nosaukums ir aizgūts no mākslas vēsturnieka Viljama Džona Tomasa Mičela tāda paša nosaukuma grāmatas, kas piedzīvoja atkārtotu izdevumu 2002. gadā. Mičels ir pētījis ainavu glezniecības vēsturi un analizējis, kā pagātnes un šodienas mākslinieki radoši izpaužas ainavā.

Ainava nav tikai lietvārds. Tā var būt arī notikums vai darbība. Ainavā mākslinieks izpaužas tā, lai gleznā tiktu atveidots arī kāds sociāls vai politisks jautājums, kurš tiek piedāvāts diskusijai. Ainava kā atveids var radīt skatītājā pieredzi – nevis vietas pieredzi, bet sajūtu pieredzi. Vientulības, klusuma, miera, trokšņa, skaņas, notikumu, diskomforta, laimes pieredzi un tā tālāk.

“Ainava un spēks #3” ir manas personālizstādes nosaukums Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Ar ainavas palīdzību es vēlos paust ko vairāk par ainavu kā vietu. Manas gleznas nekad nav reālu vietu atveidi. Tās nekad nav gleznotas plenērā, un es nekad nereproducēju to, ko redzu. Mani iedvesmo dabā atrodamās formas, krāsas un objekti.

Ar ainavas palīdzību es cenšos ierosināt noskaņu, sajūtu, gaisotni vai notikumu vai arī dot mājienu.

Vēl viens temats, kuram pievēršos savā izstādē, ir “Pēdas”. Tas ir objektu skaistums, tiem atgriežoties dabā. Šo tēmu es risinu mākslas instalācijās, fotomākslā (makro) un glezniecībā. Viss iet bojā, un tajā ir kaut kas skaists.

Temata “Ainava un līnijas” ietvaros es pamanu visu, kas ainavā rada līnijas – lidmašīnu atstātās švīkas debesīs, elektrolīniju raksti uz debesu fona, stabi, koki un zari, arhitektūra, horizonts, silueti un veidoli. Es tveru šīs līnijas savās gleznās. Un savās fotogrāfijās. Es radu kompozīcijas ar līnijām.

Visu šo tēmu elementi ir klātesoši manā izstādē “Ainava un spēks #3”.

Beāte Gjersvolda (Beate Gjersvold), 23.10.2017.