9. STARPTAUTISKĀ LATGALES GRAFIKAS SIMPOZIJA IZSTĀDE

Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs izveidojies kā laba grafikas medija mākslinieku tradīcija Daugavpilī – kā tikšanās, diskusiju un radošā darba vide Latgales kultūras telpā, kura vieno līdzīgi un atšķirīgi domājošos un strādājošos Latvijas un ārvalstu grafiķus, veidojot kopīgu stāstu par notiekošo, aktualizējot šodienai svarīgo, varbūt ikdienas darba dunā šķietami pašsaprotamo, varbūt nepamanīto vai neizcelto.

Pirms deviņiem gadiem ar biedrības „Mākslu pedagogu apvienība” iniciatīvu, sadarbībā ar biedrību „Grafikas Kamera” un ar Latgales reģiona attīstības aģentūras un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 2012. gada 10. -13. oktobrī notika I Latgales grafikas simpozijs. Kopš 2013. gada tas notiek Daugavpils Marka Rotko mākslas centra paspārnē tā starptautisko rezidenču programmas ietvarā, kas nodrošina simpozija ilgtspēju, atpazīstamību pasaulē un nozīmību mākslas procesu daudzveidībā.

Simpozijs ir ticis veidots noteiktās tēmās, īpašu uzmanību pievēršot Daugavpils pilsētai un reģionam, akcentējot un darbos iestrādājot Daugavpils cietokšņa savdabību. Piemēram, trešais grafikas simpozijs bija veltīts aptiekāra profesijai, sasaistot grafiķu uzmanību ar šo seno arodu un arī ar Marku Rotko, kura tēvs bija aptiekārs.

Nenoliedzami, būtisks ir katra Latvijas vai ārvalstu grafiķa redzējums un simpozija pieredzes gaitā sajustā un redzētā transformējums grafikas lapās, kas veido stāstu par Daugavpilī piedzīvoto, sataustīto un ieraudzīto.

2020. gada simpozijā pulcējušies desmit augstas raudzes grafikas mākslas pārstāvji no deviņām pasaules valstīm: Viktors Manuels Ernandess Kastiljo (Meksika), Irēna Lavruško (Ukraina), Pjotrs Skovrons (Polija), Imants Haņeckis (Latvija), Elīza Pelicāri (Itālija), Jevgenija Džounsa (Lietuva), Lorenco Daviti (Itālija), Kalli Kalde (Igaunija), Jannis Anastasiu (Grieķija), Elizabete Rouza (ASV).

Uzlūkojot un izprotot Daugavpili, satiekoties ar reģiona māksliniekiem prezentācijās un darbnīcās, parādot savu veikumu izstādē, kur pārstāvēti gan augstspieduma, gan dobspieduma, gan gludspieduma tehnikās radīti darbi, mākslinieki veido šodienas fiksāciju nākotnes vēsturei.

Māris Čačka