SILVA LINARTE 2021

3. starptautiskais glezniecības simpozijs

Godinot izcilās Latgales un Daugavpils mākslinieces un ilggadējās mākslas pedagoģes Silvas Linartes (1939–2018) piemiņu un radošo veikumu, šogad Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā norisinājās jau trešais māksliniecei veltītais glezniecības simpozijs, aicinot piecus gleznotājus no Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Polijas divu nedēļu laikā pievērsties radošajam procesam, savstarpējam dialogam un mākslas darbu jaunradei.

Katram māksliniekam dalība simpozijā bija citāda un īpaša. Kāds pazina Silvu Linarti personīgi un pat mācījās pie viņas mākslu, bet kādam citam viņas personība un niansētā glezniecība kļuva par jaunatklāsmi un iedvesmas avotu. Kāds nekad iepriekš nebija piedalījies glezniecības simpozijos vai strādājis vienā studijā ar citiem māksliniekiem, bet kādam dalība simpozijā palīdzēja izzināt jaunus tehniskus paņēmienus un materiālus un nonākt pie interesantiem risinājumiem jaunradītajos darbos. Simpozijā māksliniekiem bija iespēja dalīties savās radošajās idejās un iepriekš gūtajā pieredzē, izjust mākslas centra studiju un Daugavpils cietokšņa atmosfēru un vidi, apmeklēt Silvas Linartes dzimtās mājas un tikties ar viņas ģimeni, iepazīstot mākslinieces personību un viņas mākslas darbus.

3. starptautiskajā glezniecības simpozijā “Siva Linarte” piedalījās: Elga Grīnvalde (Latvija), Eimutis Markūns (Lietuva), Petra Heitketere (Vācija), Anna Špringere (Polija) un Zigurds Poļikovs (Latvija).

Simpozija noslēguma izstādē skatāmie glezniecības darbi parāda Latvijas un ārvalstu mākslinieku glezniecisko rokrakstu daudzveidību un individualitāti, dažādu ideju interpretāciju un krāsu izjūtu, kā arī glezniecības plašās iespējas un atspoguļo katra simpozija mākslinieka šī brīža sajūtas un pārdomas.

Tatjana Černova


3. starptautiskais glezniecības simpozijs “Silva Linarte” norisinājās no 20. augusta līdz 3. septembrim un tika rīkots Latgales kultūras programmas ietvaros ar Daugavpils pilsētas domes, Valsts kultūrkapitāla fonda, a/s “Latvijas valsts meži” un biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” atbalstu.