Izabella Krolle

ARTĒRIJA

Izabella Krolle savā personālizstādē ARTĒRIJA uzdod māksliniekam svarīgus jautājumus, uz kuriem pati arī mēģina rast atbildes. Šī izstāde ir kā konceptuāls tēlu teātris, kas veido komplicētu un viengabalainu kompozīciju, neakcentējot atsevišķus darbus, taču uzsverot to kopumu un savstarpējo mijiedarbību – attiecību spēles. Kas uztur mākslinieku pie dzīvības? Kas liek radīt atkal un atkal? Kur rodas iedvesma, tēli un radošā enerģija jeb dzirksts?

Uz šiem jautājumiem atbilde jāmeklē Izabellas Krolles ARTĒRIJĀ. Līdzīgi kā asinsrite, kas uztur pie dzīvības cilvēka ķermeni, mākslinieces apziņā un bezapziņā dzimušie tēli baro pašu mākslinieci un modina vēlmi radīt no jauna. Šo pasauli veido pilsēta ar pasakainiem torņiem, kuros mīt fantastiskas būtnes un citas dzīvas radības, un toni tajā nosaka Arlekīns – itāliešu masku komēdijas commedia dell’arte personāžs –, taču šeit viņš nav vis neveikls āksts, bet gan jautrs filozofs un gudrs valdnieks, kurš liek saviem pavalstniekiem smaidīt un dzīvot laimīgi!

Izabella Krolle dzimusi 1938. gadā Daugavpilī. 20. gadsimta 40. gados Izabellas tēvs tika represēts, un 1946. gadā māte ar abām meitām pārcēlās uz dzīvi Rīgā, kur Izabella absolvēja 49. pamatskolu, vēlāk Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu (1957), lai turpinātu studijas Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļā (1957-1963). Izstādēs māksliniece piedalās kopš 1958. gada. Viņas darbi tika eksponēti daudzās grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs. Kopš 1970. gada Izabella Krolle ir arī viena no Ķīpsalas keramiķu grupas gara uzturētājām. Māksliniecei vienmēr ir bijusi tuva glezniecība un grafika, tomēr noteicošā loma viņas daiļradē ir keramikai. Izabellas kontā ir neskaitāmas personālizstādes Latvijā un ārpus tās. Viņa ir arī aktīva mākslinieku simpoziju dalībniece.

Savos darbos māksliniece risina kolorīta un keramikas virsmas apstrādes problēmas tā, lai iespējami precīzi atainotu pašas veidoto tēlu psiholoģiju. Izabellas Krolles mākslas tēlu valoda ir spilgta un pārsteidzoša; viņas keramikā temperaments un attieksme izpaužas aktīvi un brīvi, radot dzīvu un enerģisku možumu. Māksliniecei patīk veidot varenus, monumentālus darbus, iedvesmu smeļoties dabas motīvos un formās.

Izabellas Krolles mākslas darbi bieži vien ir simboliski – tie ir viņas iekšējās pasaules projekcijas, kas laika gaitā transformētas mākslas darbos – visbiežāk fantastiskos skulpturālos veidojumos, kuros antropomorfas formas savijas ar simbolu un alegoriju tēliem.