DAUGAVPILS IR MĀKSLA

Līdz 2023. gada 31. decembrim Rotko muzejs īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu “Daugavpils ir māksla” (Projekta numurs: 13.1.4.0/22/I/002).

Projekta mērķis: mazināt Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas Daugavpils Marka Rotko mākslas centra (kopš 2023. gada 1. oktobra mainīts nosaukums, turpmāk Rotko muzejs) darbībā un saglabāt darba vietas organizācijā, paātrināt Rotko muzeja pielāgošanos jaunajiem apstākļiem, nodrošinot daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību Rotko muzejā 2022.-2023. gadā – pastāvīgās ekspozīcijas, mainīgās izstādes, kolekcijas izstādes, starptautiskos mākslinieku simpozijus, festivālus un koncertus, tādejādi paaugstinot kultūrvides kvalitāti, aktivizēšanos un ekonomisko attīstību un nodrošinot sabiedrībai iespēju baudīt augstvērtīgus profesionālās mākslas produktus un pasākumus, kā arī veicinot mākslas profesionāļu tīklojuma veidošanos, tādējādi sekmējot nākotnes attīstības projektu attīstību.

Plānotie rezultāti: Īstenoti divi “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” māksliniecisko pasākumu plāni 2022.-2023. gadā, t. sk, nodrošinātas 10 pastāvīgās ekspozīcijas, 52 mainīgās izstādes, 10 kolekcijas izstādes, 8 starptautiskie mākslinieku simpoziji, 4 festivāli, 4 koncerti. Nodrošināts projekta vadības personāls un īstenošanas personāls. Projekta īstenošanas laikā tiks sasniegti šādi rādītāji: 1) Atbalstīta 1 kultūras nozares organizācija; Attīstīti 2 jauni pakalpojumi.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai