Daugavpilī darbu sāk 19. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola

No 6. augusta līdz 12. augustam Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notiek 19. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola. Pirmdien, 7. augustā, skolas programma sāksies ar Atvērto sesiju “Muzeju robežas un atbildība: piemēri Baltijas valstīs” (Museum Boundaries, Museum Responsibilities: Examples from the Baltics), kuru būs iespēja vērot arī tiešsaistē, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas jeb ICOM Latvija Facebook lapā [https://www.facebook.com/ICOMLatvija]. Skolas darba valoda – angļu.

Atvērtajā sesijā iekļauti vasaras skolas 2023. gada mācību programmas veidotāju un lektoru, ievērojamo muzeologu Dr. Fransuā Meresa (François Mairesse) un Dr. Bruno Brulona Soaresa (Bruno Brulon Soares) ziņojumi par Starptautiskās Muzeju padomes Starptautiskā Muzeoloģijas komitejas (ICOFOM) nesen izdoto Muzeoloģijas vārdnīcu, kurā analizēti mūsdienu muzeju profesionālajā vidē lietotie jēdzieni, kā arī par 2022. gadā Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) pieņemto jauno muzeja definīciju. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un nozares pārstāvji prezentēs muzeju iniciatīvas, kas iezīmē jaunākās tendences muzeju komunikācijas ar sabiedrību un krājuma darbā, kā arī nesenās vai plānotās izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē muzeju nozari un muzeju darbību. Jeļena Čekulajeva (Jelena Tšekulajeva) un Baiba Roze stāstīs par aktuālajiem projektiem Igaunijas Veselības muzejā un Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”, Milda Samulionīte-Zikariene (Milda Samulionytė-Zikarienė) runās par muzeja atbildību un kompromisiem, strādājot ar Nacionālā muzeja – Lietuvas valdnieku pils Arheoloģijas kolekciju, Marju Reismā (Marju Reismaa) un Vaiva Lankeliene (Vaiva Lankelienė) iepazīstinās ar izmaiņām Igaunijas un Lietuvas muzeju nozares normatīvajos aktos, Inita Paegle sniegs ieskatu Daugavpils Marka Rotko Mākslas centra līdzšinējās aktivitātēs un attīstības perspektīvās.

Muzeja institūcija kopš tās pirmsākumiem ir augusi un mainījusies dažādu sabiedrisko, ekonomisko, politisko un intelektuālo procesu ietekmē. Mūsdienu globālajās krīzēs daudzi muzeji aizvien skaidrāk un pārliecinošāk uzņemas atbildību par sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izzināšanu. Vai muzeju paplašinātās atbildības rezultātā mainās arī pati muzeja institūcija, tās darba metodes? Kādas zināšanas un prasmes jāapgūst, kādiem sadarbības modeļiem muzejiem jābūt gataviem jaunajā, nedrošajā un reizēm apjukušajā realitātē? Kā savu atbildību un darbības robežas redz muzeji un tiem radniecīgās institūcijas Baltijā?

Šogad Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā trīsdesmit pieci Baltijas valstu muzeju profesionāļi klausīsies lekcijas, piedalīsies semināros un diskusijās, kā arī apmeklēs daudzveidīgus muzejus un kultūras mantojuma objektus Latgalē un Sēlijā.

Baltijas Muzeoloģijas skolu 2023. gadā organizē Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Nozīmīgu atbalstu Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolai sniedz Lietuvas Republikas Kultūras ministrija, Igaunijas Kultūras ministrija un Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvalde.

Baltijas Muzeoloģijas skola kopš 2004. gada ir Baltijas valstu Kultūras ministriju ilgtermiņa sadarbības projekts muzeju darbinieku tālākizglītībai, kas apvieno muzeju teoriju un praksi nedēļu ilgā programmā, un katru gadu notiek kādā no Baltijas valstīm. Plašāka informācija skolas tiešsaistes vietnē [bms.edu.lv].

 

Informāciju sagatavoja:

Una Sedleniece (Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības priekšsēdētāja)

muzeologi@gmail.com

28612888