Būs reģiona mākslinieku izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs tiks atklāts 2013. gada 24. aprīlī. Jau atklāšanas brīdī mākslas centrā varēs redzēt ne tika Markam Rotko veltīto ekspozīciju un viņa darbu oriģinālus, bet apmeklētājiem tiks piedāvātas vairākas interesantas izstādes.  Viena no tām – Latgales reģiona mākslas dienu izstāde.  Aicinām visus reģiona māksliniekus iesaistīties šīs izstādes veidošanā!

 

“Dažādu nokrāsu gaisma un ēnas, kā arī kontrasti starp tām, izraisa noskaņu pirms vēl ir izteikts vārds vai izdarīta darbība. Noskaņojums vai garastāvoklis gleznā ienes cilvēcību. Mākslas darbs paceļas virs cilvēcības robežām un sasniedz mītisko realitāti, jo garastāvoklis (kā subjektīvais faktors) apvienojas ar gaismas pasauli (kā objektīvo faktoru).” (Marks Rotko).

Mēs tveram krāsu, krāsas, …toni pēc toņa,  nenoteiktu un noteiktu robežu starp tām, …bez nosaukuma – „UNTITLED NO 2013 – Mākslas dienas”.

Latgales reģiona mākslinieki un mākslas skolu un augstskolu studenti aicināti piedalīties 2013.gada Mākslas dienu norisē krāsu laukumu glezniecību paužot sev raksturīgā mākslas medijā – fotogrāfijā, grafikā, tekstilmākslā, multimedijos, stiklā, keramikā, glezniecībā u.c., veidojot lielāko reģiona mākslinieku darbu izstādi 2013.gadā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.

Izstādei katrs autors var iesniegt ne vairāk kā trīs darbus, kuri radīti 2013.gadā. Darbu foto jāiesūta līdz 2013. gada 1. aprīlim uz e-pastu: untitledno2013@gmail.com pievienojot pieteikuma anketu un CV . Profesionāla žūrija veiks darbu atlasi, izvēloties vienu vai vairākus darbus ekspozīcijai. Neatkarīgi no žūrijas izvēlēto darbu skaita, pieņemto mākslas darbu autoram dalības maksa Ls 5.00.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mākslas padome noteiks vienu autoru, kuram 2014.gadā uz vienu mēnesi tiks piedāvāta ekspozīciju platība 50 m2 personālizstādes rīkošanai Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Centrs izskatīs iespēju kolekcijas papildināšanai iegādāties trīs izstādes autoru mākslas darbus.

 

Informāciju varat saņemt zvanot

DMRMC vadītāja vietniekam Mārim Čačkam, pa tālruni 654 30246

vai rakstot uz e-pastu: maris.cacka@daugavpils.lvPIETEIKUMA ANKETA