Rotko muzejā diskutēs par vārda brīvību kā vērtību

Otrdien, 27. februārī, plkst. 17.00 Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultāte un Mediju daudzveidības institūts Rotko muzejā rīko atvērtu filozofisku diskusiju “Nojaucot mūrus: vārda brīvība kā kopīga vērtība”.

Vārda jeb izteiksmes brīvība ir viena no pamatbrīvībām, ko nodrošina Latvijas Republikas Satversme, un līdzīgi tas ir arī lielākajā daļā citu brīvās pasaules valstu. Šīs normas saknes meklējamas jauno laiku sākumā, kad filozofi centās izstrādāt normatīvo protokolu jaunajam sabiedriskā līguma fenomenam.

Kā mēs šo normu saprotam? Kā šis koncepts ir (vai nav) pakāpeniski mainījies pagājušajā gadsimtā, kam bija raksturīga nepieredzēti strauja tehnoloģiju attīstība un tikpat spējas izmaiņas sabiedrībā? Kā mēs šodien sajūtam un uztveram citādo? Kādi varētu būt izsvērtas komunikācijas priekšnoteikumi mūsdienu pretrunīgajās, nereti populisma vadītajās publiskajās diskusijās? Kāda ir mediju loma vārda brīvības nodrošināšanā un veicināšanā? Kā izmaiņas sabiedrībā ietekmē izteiksmes brīvības konceptu un šīs brīvības izmantojumu publiskajā dzīvē? Kādas runas brīvības robežas mēs (kā sabiedrība) akceptējam, kādas ir mākslinieciskās un citas (saistīto jomu) izteiksmes robežas – piemēram, preses brīvība? Un kā tas var ietekmēt sabiedrību? Un ciktāl visām sabiedrības grupām un apakšgrupām var būt viena un tā pati izpratne par vārda brīvību, kas ļautu nojaukt mūrus, kas mūs šķir, un pievērsties sadarbībai, nevis savstarpējai cīņai?

Diskusiju vadīs Taņa Sakzevska (Tanya Sakzewski) no Globālā mediju daudzveidības institūta Londonā un Mihals Glovackis (Michał Głowacki) no Varšavas Universitātes.

Diskusijā piedalīsies žurnāliste, medija Chayka.lv galvenā redaktore Inna Plavoka, medijpratības aktīvists, biedrības New East vadītājs Jorens Dobkevičs, komunikācijas un mārketinga speciāliste, filmas “Daugavpils – iespēju vai nespēju pilsēta?” autore Vladislava Romanova, tēlnieks Ivo Folkmanis un mākslas fotogrāfs, Rīgas Stradiņa universitātes docents Alnis Stakle.

Ar dejas performanci pasākumā piedalīsies Viktorija Kovaļova un Kristina Kovaļova.

Pasākums ir daļa no MEDIADELCOM projekta publiskās programmas EU HORIZON 2020 https://www.mediadelcom.eu/

Diskusija notiks angļu valodā.

Ieeja pasākumā bez maksas.