Mēs vienmēr cenšamies izdomāt kaut ko jaunu un interesantu mūsu apmeklētājiem, kā arī piedalāmies daudzos pilsētas, valsts un starptautiskajos pasākumos. Šajā lapā atrodas visi mūsu pasākumi un papildus informācija par tiem. Nāciet un piedalieties!