Laikā  no 2. līdz 3. jūlijam Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (DMRMC) norisinās Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra (DU MVC)  Starptautiskās vasaras skolas (International Summer School „Life as Testimony: a Tribute to Daugavpils) aktivitātes. Pēc Mākslas centra apskates vasaras skolas dalībnieki un DMRMC pārstāvji iesaistījās diskusijā par Marka Rotko mākslas uztveri austrumeiropiešu un rietumeiropiešu skatījumā, meklējot kopīgo, fenomenālo, salīdzinot dažādo, atšķirīgo, kā arī analizējot neviennozīmīgo vērtējumu cēloņus. 3. jūlijā DMRMC notiks diskusija par Mutvārdu vēstures pētniecības koncepcijām, metodēm un stratēģijām.

DU Mutvārdu vēstures centra mērķis un virzība desmit gadu garumā ir ierakstīt un pētīt cilvēku dzīvesstāstus, atklājot pagātnes notikumu gaitu, izšķirošo vēsturisko  pavērsienu ietekmi uz individuālajiem likteņiem un procesiem sabiedrībā kopumā. Arī Marka Rotko personības un viņa daiļrades vērtējums ir skatāms vēsturiskā kontekstā, atzīstot politiskās varas, valdošās ideoloģijas un sabiedrības attīstības gaitas ietekmi uz uztveres īpatnībām. 

DU MVC Starptautiskās vasaras skolas dalībnieki ir DU docētāji, maģistra un doktora studiju programmas studenti, kā arī vēsturnieki no Skotijas (Apvienotā karaliste). Vasaras skolas ietvaros šīs nedēļas laikā tiks ierakstīti Daugavpils iedzīvotāju dzīvesstāsti, kā arī organizēti teorētiskie semināri par mutvārdu vēstures metodoloģiju.